Chat with us, powered by LiveChat

Vuodesta 2014 lähtien olemme toimineet ilmastoneutraalisti kompensoimalla esimerkiksi palvelimien käytöstä tai liikematkoista aiheutuvia kasvihuonepäästöjä. Kompensointi tarkoittaa: tietty määrä kasvihuonepäästöjä päätyy tietyssä paikassa ilmaan. Vastineeksi samoista ilmastovaikutuksen päästöistä, vältetään ne toisaalla ilmastonsuojeluhankkeessa. Yhteenvetona voidaan todeta, että kasvihuonekaasupäästöt pysyvät maailmanlaajuisesti ennallaan - tai päästöt vähenevät. Kompensointiperiaate toimii, koska ilmaston kannalta sillä ei ole merkitystä, missä kasvihuonepäästöjä syntyy tai missä sitä säästyy. Ratkaiseva tekijä on ilmastoon pääsevien päästöjen pitoisuus ilmakehässä kokonaisuutena.

To Top